Velkommen til Børkop og omegns pensionistforening.

 vil på hjemmesiden holde jer opdateret om hvad der foregår i pensionistforeningen, og samtidig vil vi fortælle lidt om afholdte arrangementer, eventuelt vedhæftet fotos.

 

Børkop Og omegns Pensionistforening

På grund af Coronakrisen er alt stadig med forbehold, hvad der sker i fremtiden,

Vi gør hvad vi kan for at komme med opdatering på hjemmesiden

Bowling er aflyst i januar mdr.

Se under aktiviteter

 

Bankospil starter ikke nu, vi kan ikke være på Englystparken

Kommunens regler er at der skal være 2 x 2 meter til hver person

Indtil vider er Bankospillet aflyst

Og da vi er i den udsatte gruppe følger vi Kommunens andbefaling

 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen Ønsker alle medlemmer

Godt Nytår

 

 

  • Banko

  • Bowling