Velkommen til Børkop og omegns pensionistforening.

 vil på hjemmesiden holde jer opdateret om hvad der foregår i pensionistforeningen, og samtidig vil vi fortælle lidt om afholdte arrangementer, eventuelt vedhæftet fotos.

 

Børkop Og omegns Pensionistforening

På grund af Coronakrisen er alt stadig med forbehold, hvad der sker i fremtiden,

Vi gør hvad vi kan for at komme med opdatering på hjemmesiden

Vi starter Bowling  fredag den 4. september Kl. 10,00 i Bowling Fun Vejle. Der er opsat afskærmning mellem siddepladserne, og der er sat håndsprit frem ved banerne.

 

Bankospil starter ikke nu, vi kan ikke være på Englystparken

Kommunens regler er at der skal være 2 x 2 meter til hver person

Indtil vider er Bankospillet aflyst

Og da vi er i den udsatte gruppe følger vi Kommunens andbefaling

 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen Ønsker alle medlemmer

en rigtig glædelig Jul samt et godt

Nytår

 

 

  • Banko

  • Bowling