• Bowling

  • Banko

😉

----------------------------------------

Vi vil på hjemmesiden holde jer opdateret om hvad der forgår i pensionistforening, og samtidig vil vi fortælle lidt om afholdte arrangementer, eventuelt vedhæftet fotos.

----------------------------------------------------------

 

Mandag den 24 oktober 2022 kl. 14.00

i Spejderhuset Bundsgaard 37 Børkop

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetæller.

3. Formandens beretning, samt godkendelse.

4. Kasserernes regnskab, samt godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen ønsker Vedtægts ændring,

Ved manglende tilslutning, af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, kan foreningen,                drives af 7 medlemme

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter.

 9. Valg af Revisor. 2 (Bilagskontrollanter)

10. Valg af 2 suppleanter.

11. Valg af fanebærer

12. Evt.