Bestyrelse

Formand:                                     Anna Marie Jensen        Tlf. 29404228

                                                  E-Mail: riejensen41@gmail.com

Næstformand:                             Karen Yderholm              Tlf. 26976725

                                                    E-Mail: k.yderholm@gmail.com

Kasserer:                                     Flemming Rasmussen      Tlf. 30296411

                                                  E-Mail: ifr@os.dk

Bestyrelsesmedlem:

Hjemmeside ansvarlig:                  Ernest Brown               Tlf. 21684304

                                                   E-Mail: ernestwinie@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:                      Inga Knudsen                  Tlf. 25779890

                                                   E-Mail: inta@gsaf.dk

Bestyrelsesmedlem:                       Lidy Bentsen                   Tlf. 30258953

                                                   E-Mail: lidy@dukamail.dk

Bestyrelsesmedlem:                       Tonny Holm                    Tlf. 40754930

                                                    E-Mail: t-holm@sol.dk

Bestyrelsesmedlem:                        Knud Otto Andresen        Tlf. 22130859

                                                    E-Mail: knudoandresen@hotmail.com

 Bestyrelsesmedlem:                        Ingeborg Nommesen  Tlf.61666730

                                                    E:mail ingeborgnommesen@hotmail.com

 suppleant:                                       Karin Andersen  Tlf. 26976725

                                                 E-mail: karingolfer@gmail.com

                                                            

 

Referat fra generalforsamling d.28 oktober 2019

1. Valg af dirigent.

Erling Madsen blev valgt som dirigent

2. Valg af to stemmetæller.

Jonna Ipsen og Knud Andresen.

3. Formandens beretning, samt godkendelse.

Beretningen godkendes

4. Fastsættelse af kontingent.

Der vedtages kontingentet forsat er 50kr. årlig for medlemskabet.

5. Valg af formand.

Anna Marie Jensen valgt for2år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Tonny Holm valgt for 2år

Karren Yderholm valgt for 2år

Knud Andresen valgt for 2år

7. Valg af 2 suppleanter.

Karin Andersen blev valgt

Ingeborg Nommesen blev valgt.

8. Valg af Revisor. (Bilagskontrollant)

Erling Madsen valgt for 2år

9. Valg af 2 suppleanter. (revisor)

Erik Grønhøj

Ellen-Merete Jørvad

10. Valg af fanebærer.

Knud Andresen.

Valg af suppleant.

Tage Knudsen.

11. Evt.

Erik Grønhøj takkede bestyrelsen for deres arbejde.

Foreningens formand afsluttede generalforsamlingen og takkede Erling Madsen for god mødeledelse.

Og  Kirsten Jensen, som har valgt at gå ud af bestyrelsen efter mange års deltagelse.

Referant:

Tove Nielsen

Referatet Godkendt den 2-11-2019

af Erling Madsen dirigent og Anna Marie Jensen Formand.