Bestyrelse

Ændring i Pensionistforeningen.

 

Formand:                                   Anna Marie Jensen         Tlf. 29404228

                                                  E- mail: riejensen41@gmail.com 

 Næstformand:                           Karen Yderholm              Tlf. 26976725

                                                  E-Mail: k.yderholm@gmail.com                             

Kasserer:                                    Ingeborg Nommesen  Tlf.61666730

                                                  E:mail ingeborgnommesen@hotmail.com

Sekretær:                                   Inge Rasmussen                   Tlf. 40337662 

                                                   E-mail: kloeverbo4@gmail.com  Bestyrelsesmedlem:

Hjemmeside ansvarlig:               Ernest Brown               Tlf. 21684304

                                                  E-Mail: ernestwinie@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Bowling                                       Inga Knudsen                  Tlf. 25779890

                                                  E-Mail: inta@gsaf.dk

Bestyrelsesmedlem:                   Erik Grabow                    Tlf. 20136757

                                                  E-mail: grabow.erik@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:                    Knud Otto Andresen        Tlf. 22130859

                                                   E-Mail: knudoandresen@hotmail.com

 Bestyrelsesmedlem:                  Tonny Holm                    Tlf. 40754930

                                                  E-Mail: t-holm@sol.dk

    

 suppleant:                                  Karin Andersen                Tlf. 26976725

                                                   E-mail: karingolfer@gmail.com

 suppleant:                                 ?

                                                                                                                         

 

 

Referat fra generalforsamlingen i
Børkop og Omegns Pensionistforening mandag d. 4. oktober 2021.
1. Valg af dirigent.
Erling Madsen blev valgt.
2. Valg af to stemmetæller.
Knud Andresen og Ernest Brown.
3. Formandens beretning. ( Stedfortrædende næstformand Karen Yderholm. )
Generalforsamling d. 28. oktober 2019 med 35 deltager.
Tur til Jul i Tønder og julefrokost på Agerskov Kro med 61 deltager.
6. marts Bowling og Banko for sidste gang.
Forårstur i Danmark, tur til Altenahr, tur til Hamborg og Lübeck. Alt aflyst p.g.a. Corona.
1.okt. 2020 på åletur til Gyldensteen Strand og Bogense Fiskerehus med 41 deltager.
Der er blevet holdt nogle få bestyrelsesmøder med de restriktioner der har været og hvor fremtidsudsigterne har været drøftet.
10. sep. 2021, startede Bowling i Vejle og Banko i Englystparken.
14. sep. Åletur til Tamburs Have og Lunde Kro med 55 deltager.
4. Kasserens beretning.
Fremlagt regnskab godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog forhøjelse til kr. 100,- og det blev godkendt.
6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen ønsker vedtægtsændring i § 6 så bestyrelsen konstituerer sig selv. Det blev vedtaget.
Der var ikke yderligere forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a) Ernest Brown. Modtog genvalg.
b) Inga Knudsen. Modtog genvalg.
c) Ingeborg Nommesen. Modtog genvalg.
d) Sonja Larsen. Nyvalgt.
e) Erik Grabow. Nyvalgt.