Bestyrelse

Formand:                                   Anna Marie Jensen        Tlf. 29404228

                                                  E-Mail: riejensen41@gmail.com

Næstformand:                            Tove Nielsen                  Tlf. 20116202

                                                  E-Mail: tnjj@hotmail.com

Kasserer:                                    Flemming Rasmussen      Tlf. 30296411

                                                  E-Mail: ifr@os.dk

Bestyrelsesmedlem: Hjemmeside ansvarlig

                                                     Ernest Brown               Tlf. 21684304

                                                   E-Mail: ernestwinie@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:                     Inga Knudsen                  Tlf. 25779890

                                                   E-Mail: inta@gsaf.dk

Bestyrelsesmedlem:                     Lidy Bentsen                   Tlf. 30258953

                                                   E-Mail: lidy@dukamail.dk

Bestyrelsesmedlem:                      Tonny Holm                    Tlf. 40754930

                                                    E-Mail: t-holm@sol.dk

Bestyrelsesmedlem:                      Knud Otto Andresen        Tlf. 22130859

                                                    E-Mail: knudoandresen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:                      Karen Yderholm              Tlf. 26976725

                                                    E-Mail: k.yderholm@gmail.com

Referat fra generalforsamling d.25 oktober 2018

Valg af 2 suppleanter.

Karin Andersen

Kirsten Jensen

Valg af Revisor. (Bilagskontrollant)

Erik Skov Larsen. Valgt for to år

Bilagskontrollant der ikke er på valg

Erling Madsen

Valg af 2 suppleanter.

Jonna Jensen

Jytte Sminger

Valg af Fanebærer.

Knud Andersen

Valg af suppleant.

Tage Knudsen

Evt.

Der var igen bemærkninger under evt.

Referent: Anna Maria Jensen.

Referatet godkendt den 31,10,2018 af formand Anna Maria Jensen og Dirigent Erling Madsen

Bestyrelsesmedlemmer: Valgt for 2 år

Tove Nielsen (Næsteformand)

Inga Knudsen (Bystyrelsesmedlem)

Lidy Bentsen (Bystyrelsesmedlem)

Ernest Brown (Hjemmeside)

Flemming Rasmussen (Kasserer)

Bestyrelsesmedlemmer der ikke på valg:

Tonny Holm, Karen Yderholm, og Knud Andersen