Generalforsamling

Generalforsamling.

Børkop og omegns pensionistforening

afholder generalforsamling

Mandag den 28. oktober 2019 kl. 14,00

i Spejderhuset Bundsgaard 11 Børkop

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde

senest d. 14 october

Foreningen er vært ved

Kaffe, kage, øl og vand

Venlig hilsen

Bestyrelsen

www.boerkop-pensionistforening.dk