Bestyrelse

Ændring i Pensionistforeningen.

 

Formand:                                   Erik Grabow                    Tlf. 20136757

                                                  E-mail: grabow.erik@gmail.com

 

 Næstformand:                           Karin Andersen                Tlf. 26976725

                                                  E-mail: karingolfer@gmail.com

                         

Kasserer:                                    Ingeborg Nommesen  Tlf.61666730

                                                   E:mail ingeborgnommesen@hotmail.com                       

Sekretær:                                  Tonny Holm                    Tlf. 40754930

                                                  E-Mail: t-holm@sol.dk

Hjemmeside ansvarlig:               Ernest Brown               Tlf. 21684304

                                                  E-Mail: ernestwinie@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Bowling                                       Inga Knudsen                  Tlf. 25779890

                                                  E-Mail: inta@gsaf.dk

Bestyrelsesmedlem:                  Knud Otto Andresen        Tlf. 22130859

                                                   E-Mail: knudoandresen@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:                Margit Lehmann             Tlf. 29632255

                                                E-Mail: margitlehmann@gmail.com

    

 Bestyrelsesmedlem:               Bente Bové                    Tlf. 30230179

                                                Frifeltvej 102 Håstrup

                                                7000 Fredericia   

    

 suppleant:                             Knud Yderholm    

                                                E-Mail: k.yderholm@gmail.com

 suppleant:                             Knud Jensen

                                                                                                                         

 

 

Dagsorden med referat fra generalforsamling

Børkop og omegns pensionistforening

Mandag d. 24 oktober 2022 kl. 14,00

Spejderhuset Børkop.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

      Erling Madsen blev valgt til dirigent.

2.   Valg af to stemmetæller.

       Ejgil Refsgaard og Jonna Ipsen valgt til stemmetæller.

3.   Formandens beretning, samt godkendelse,

      Generalforsamling den 4. oktober 2021 30 deltager

      Vi har i løbet af året haft 10 bestyrelsesmøder

      Corona har ikke haft den store indflydelse i år, vi har haft lukket for Banko og Bowling i            december og januar.

      Til Banko har der været ca. 50 - 65 deltager og Bowling Ca. 25 deltager.

       Vi har 359 medlemmer,

       Den 14 oktober 75års jubilæum på Kongelunden med 40 deltager

       Juleturen gik til Agerskov kro og med 38 deltager.

       Den 2nd maj en 5dags tur til Spreewald, Dresden hvor vi boede i Cottbus med 42 deltager         med Vejle Turistfart.

      Jesperhus den 1 juni med 46 deltager.

      Åle tur til Flugtmuseum i Oksbøl derefter til Lunder Kro hvor vi fik ål med 52 deltager.

      Beretning godkendt

4.   Kasserernes regnskab, samt godkendelse.

      Kasseren fremlagde regnskabet som blev godkendt.

5.   Fastsættelse af kontingent.

      Kontingent er 100kr.

6.   Indkomme forslag.

     Bestyrelsen ønsker Vedtægts ændr                                                                                           Ved manglende tilslutning, af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamling, kan

      foreningen drives af 7 medlemmer.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

       Anna Marie Jensen (modtager ikke genvalg)

       Karen Yderholm (modtager ikke genvalg)

       Knud Andersen

       Tonny Holm

       Bente Bove` (ny valgt)

       Margit Lehmann (ny valgt)

       Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valgt:

       Ernest Brown, Ingeborg Nommesen, Inga Knudsen, Erik Grabow

       Inge Rasmussen (modtager ikke genvalg) (er valgt for et år som suppleant)

       Karin Andersen (ny valgt for et år).

8.    Valgt af 2 suppleanter.

        Knud Yderholm

        Knud Jensen

9.    Valg af revisor. (bilagskontrollant)

        Karen Yderholm

        Anna Marie Jensen

10.   Valg af 2 suppleanter.

         Jonna Ipsen

         Jonna Jensen

11.   Valg af fanebærer

         Knud Andersen,

         Valg af suppleant

         Erik Grabow

12.   Evt.

Der var en debat omkring køb af bankoplader prisen er 10 kr. stk. køb af bankoplader over 6 stk. koster 5 kr. der var                forslag om at, uanset antal skulle alle plader koste 10kr.

Der er et ønsker om at forslaget kommer på dagsorden, ved bestyrelsesmøde, og bestyrelsen tager beslutning i samarbejde med Gauerslund Haldens bankospil.

Bestyrelsen takkede Erling Madsen for godt lederskab under mødet.

Samt tak fra bestyrelsen til afgående bestyrelses medlemmer.